Tom Jones
Artist - Pontypridd
TCJ

 

Dewiswch lun i gael rhagor o fanylion

Llun bychan Acrylic ar fwrdd
Tŵr Paxton
Golwg o bensaerniaeth Burgess
Wedi fframio gyda mount
Castell Caerdydd
Pensil ar bapur Bristol. Wedi Fframio a mountio
Neuadd y Ddinas, Caerdydd
Ger Canolfan Treftadaeth Trehafod
Trehafod, Rhondda
Cymerodd hwn llawer gormod o amser
Eglwys Gadeiriol, Ty Ddewi
'Ryn ni yma o hyd.
Pont William Edwards, Pontypridd
Mae'r olygfa hon ddim bellach yn bod gan fod y coed wedi tyfu o gwmpas
Merthyr Mawr
Darlun Inc
Y Bont ym Mhont y Pridd
Prin Cyf. yn unig
Castell Coch
Print Cyf. yn unig
Trefforest, Pontypridd
Print Cyf. yn unig
Coleg ger y Lli
Rhaid bydd ail ddarlunio y llun yma
Eglwys Gadeiriol Aberhonddu
Golygfa o'r heol
Eglwys Gadeiriol Aberhonddu
Pensel ar fwrdd bristol
Castell Conwy
Wn i ddim sut mae'r adeilad yn dal i sefyll!
Capel y Ffin