Tom Jones
Artist - Pontypridd
TCJ

 

Dewiswch lun i gael rhagor o fanylion

Acrylic ar fwrdd
Niwl dros y Bannau
Acrylic ar fwrdd, dim ffram
Fferm ger Llaneglwys Aberhonddu
Acrylic ar fwrdd.Llyn y Dywarchen
Rhyd Ddu, Mynydd Mawr, Gwynedd
Bore oeraidd yn sir Benfro
Ger Abereiddi
Golwg tuag at Bae Oxwich
Little Tor, Bro Gwyr
Tŵr Paxton tua ugain milltir o Lansadwrn.
Tŵr Paxton
Acrylic ar fwrdd. Yn cynnwys ffram
Fferm ger Nolton, Sir Benfro
Acrylic ar fwrdd. Yn cynnwys ffrâm
Tirlun Hydref yn Llydaw
Acrylic ar fwrdd. Roedd y cymylau llachar gwyn yn bodoli am rai munudau.
Mynydd Coed Bychan,Llanharan
Gorchyddfan i weithwyr amaethyddol
Cwt ym Mhrofens
Rhwng Concarneau a Pont - Aven Llydaw
Raguenes
Cynllun am garden Nadolig
Llyn y Fan, Sir Gar
Golygfa ger Tro Gwcw
Gwynfe, Sir Gar
Saeliwyd ar Flaengwynfi yn Nyffryn Afan
Golwg o'r Cymoedd
Pastel olew ar bapur olew
Abereiddi, Sir Penfro
Llyn hudolus a daeareg anhygoel
Llyn y Fan ,Sir Gaer
Wedi'r storom
Abereiddi, Sir Benfro
Llun yn cynnwys ffram
Harbwr Aberaeron
Ychydig sydd wedi newid yma dros yr hanner canrif ddiwethaf
Porth, Rhondda
Cen ar greigiau hynafol.
Carningli i Pen y Ddinas Sir Benfro
Casgliad o adeiladau digysylltiedig
Porthmeirion, Gwynedd
Llun gwreiddiol £120 Print cyfyngedig £25
Pentre Ty Gwyn, Llandyfri
Inc ar bapur caled
Cerrig Sarn, Ogwr
Print cyfyngedig yn unig
Eira ar LLyn y Fan
Print Cyf.
Cerrig yn Orsedd,Pontypridd
Edrych i fyni o gornel y beicwyr. Framiwyd
Storey Arms
Cymerodd hwn amser hir i gwblhau
Cennarth
Defnyddiais ffotograph i gwbwlhau gwyneb y tonnau
Arfordir Sir Benfro
Ydy rhieni Ceris Mathews yn buw yn y fferm ar y gorwel?
Nid yw'r felin heno'n malu.
'Dwy ddim eisiau ail wneud y llun yma.
Ystradfellte
Bu Mam yr artist yn mynychu'r ysgol hon yn y ganrif ddwethaf.
Ysgol Rhydfelen yng Nghwrt y Cadno
Addoldy rhai o'm perthnasau.
Soar y Mynydd
Lle hudolus, yn dal i fod.
Nanhyfer, Penfro
Mae'r olygfa ore i weld yn syllu tuag at y gorllewin
Castell Carreg Cennen
Pentre hanesyddol a diddorol.
Llangadog Sir Gar