Tom Jones
Artist - Pontypridd
TCJ

 

Magwyd Thomas Charles Jones yn Llansadwrn yn Sir Gar.
Aeth i Ysgol Y Ficer Pritchard yn Llanymddyfri ar ôl iddo fethu y Schollarship i'r Ysgol Ramadeg. Ond wedi llwyddiant yn ei arholiadau Lefel O a safon uwch aeth i Brifysgol Cymru yn Abertawe lle gaeth rhyw fath o radd yn Botaneg. Ar ôl cyfnod o ddysgu, gwnaeth cwrs allanol ym Mhrifysgol Caerdydd a derbyniodd gradd M.Ed.

 

Tom Jones

Wedi arholiadau TGAU penderfynodd TC ar yrfa mewn gwyddoniaeth yn lle celf. Serch hynny mae erioed wedi ymddiddori yn y ddau faes ac adlewyrchir hyn mewn gwahanol agweddau o’i waith. Yn amgylchfyddwr brwd mae ei hoff bynciau yn cynnwys bywyd gwyllt ac arlunio tirlun. Wedi ymddeoliad o ddysgu gwyddoniaeth a hefyd cyfnod yn gwasanaethu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, mae ef o’r diwedd yn mynd ati i greu gyrfa ym myd celf.

 

 

Mae TC wedi arddangos ei waith yng Nghanolfan Hanesyddol Pontypridd, cyfnod byr yn yr Albany Gallery yng Nghaerdydd ac mae eitemau ar gael drwy Oriel Penyfan yn Aberhonddu.   Cyhoeddywd nifer o galendrau a chardiau Nadolig gan TC ac mae wedi cyflawni nifer o gomisiynau yn dangos portreadau o dai. Mae hefyd wedi gwneud lluniau ar gyfer llyfr i blant i Gyngor Cwricwlwm Cymru yn 1990.